صادرات و واردات میوه
سیب زمینی

سیب زمینی
سیب زمینی حاوی مقدار زیادی از نشاسته - پلی ساکارید های گیاهی حاوی سطح بالایی از تغذیه.
مطالعات تعیین کرده اند که سیب زمینی است بسیار مغذی و حتی محصول شفا است.
ساختار سیب زمینی حاوی بسیاری از ترکیبات آلی و معدنی.
این ترکیبات در یک ترکیب مطلوب برای بدن ما هستند.

سیب زمینی